Självkärlek och inre frid

Att hela tiden jämföra sig med andra kan leda till destruktiva tankar och känslor. I ens inre liv finns ens tankar, känslor, och ens egen historia som formar ens identitet. Varje hemlighet och osäkerhet bidrar till komplexiteten som gör varje individ unik. Å andra sidan är tillgången till andras liv begränsad och ytlig. Yttre observationer […]

Självkärlek och inre frid Läs mer »