Undvikande anknytningsmönster

Hur kommer det sig att några får undvikande anknytningsmönster? Undvikande anknytningsmönster är ett inlärt beteende, det vill säga det är inte en medfödd egenskap. Den undvikande personen har troligen varit med om att ha en gränslös förälder som klampat över barnets gränser och kanske belastat barnet med sina problem och sin ångest, vilket kan resultera […]

Undvikande anknytningsmönster Läs mer »