Hur var din barndom?

Vi människor har under barndomen emotionella, känslomässiga behov som måste bli tillgodeosedda för att vi ska kunna utvecklas till trygga individer med god självkänsla.

1. Trygg anknytning: barnet behöver känna att hon eller han får skydd mot fara,
omvårdnad, empati, beröm, kärlek, bekräftelse, uppskattning och acceptans.

2. Autonomi: barnet behöver vägledas i utvecklandet av den egna kompetensen, identiteten och frigörelsen.

3. Realistisk gränssättning: barnet behöver få rimliga gränser och vägledning i vardagsrutiner, struktur och uthållighet.

4. Frihet att uttrycka känslor och behov: barnet behöver få uttrycka sina känslor, behov och önskningar utan att bli ifrågasatt.

5. Spontanitet/lekfullhet: barnet behöver få lekfullhet, spontanitet, nyfikenhet, acceptans och kreativitet.

Om våra mänskliga basbehov inte blir tillgodosedda finns en förhöjd risk att vi får svårigheter senare i livet. Tack och lov går dessa svårigheter att arbeta bort i terapin, men självklart är det enklast om vi har turen att ha mogna föräldrar som ser till att allt blir ”rätt från början”.

Det här händer i vuxen ålder om det i barndomen var brist på trygg anknytning
Som vuxen har man lätt att få djupa ensamhetskänslor. Man känner sig utanför i grupper såsom när man är på fest eller sitter i fikarummet på jobbet. Man har en gnagande inre röst som berättar hur värdelös man är och man känner skam för att inte vara som ”alla andra”.

Det här händer i vuxen ålder när det i barndomen var brist på autonomi
Man får problem med självförtroende och självständighet. Man får en känsla att inte klara av saker i livet på egen hand. Att man är misslyckad, kommer att bli misslyckad eller är otillräcklig jämfört med andra. Man blir onödigt försiktig när det gäller att våga söka ett nytt spännande jobb och man stannar för länge i destruktiva förhållanden eftersom man tror att man inte klarar av att gå vidare i livet. Man har också en överdriven rädsla och övertygelse om att något katastrofalt ska hända – oavsett om det handlar om egna barn eller flygresor.

Det här händer i vuxen ålder när det i barndomen var brist på realistisk gränssättning
Man får en känsla av att vara överlägsen andra människor, berättigad till speciella privilegier och rättigheter. Man försöker påtvinga andra sina åsikter och kontrollera omgivningen i syfte att få sin vilja igenom. Den här personen är självcentrerad, har ingen förmåga till empati och uppträder ofta tävlingsinriktat och statussökande. Den här personen har lätt att få vredesutbrott och har stora svårigheter att stå ut med vardagsrutiner som tar för lång tid. Man är oorganiserad både privat och i jobbet, man undviker ansvarstagande, konflikter och konfrontationer även om det skulle leda till egna fördelar.

Det här händer i vuxen ålder när det i barndomen var brist på frihet att uttrycka känslor och behov
Man får ett underkastelsebeteende. Man förminskar sina egna styrkor och behov och förstorar och idealiserar andras styrkor och behov. Att undertrycka sina egna behov utgår ofta från att inte vilja riskera att dra på sig andras ilska och i slutändan bli övergiven. Den här personen är mycket uppmärksam på att inte själv framstå som självisk. Personen behöver även mycket bekräftelse från sin omgivning. Självkänslan är ofta avhängig av hur man uppfattar vad andra tycker om en utan egentlig tillit till egna erfarenheter och eget omdöme.

Det här händer i vuxen ålder när det i barndomen var brist på frihet att uttrycka spontanitet och lekfullhet
Man känner sig ofta nedstämd och pessimistisk. Umgänget med andra personer känns svårt eftersom man ständigt har en känsla av att man måste vara försiktig med spontana uttryck av känslor och beteenden eftersom detta kan väcka andras ogillande, vilket i sin tur gör att man behöver skämmas för något man har sagt eller gjort.
Man har även en inre övertygelse om att man måste kämpa hårt och alltid söka uppnå högt ställda krav på sig själv att prestera, ofta till sitt yttersta, då man annars får kritik. Ofta finns det också drag av perfektionism då man vill pressar sig till att ”hinna lite till”.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny