Ångest

Ångest
Ångest vet vi nog alla vad det är: en känsla av oro som tar överhanden och blir mycket obehaglig. Men många människor lider av alltför svår ångest, som blir ett handikapp, en sjukdom, som begränsar deras liv.

Ångest kan visa sig på många olika sätt. En viss typ av ångest kan utlösas i en speciell situation, som i närvaro av en hund eller spindel. Vissa personer tycker att det är obehagligt att vistas i större eller mindre sällskap, de har så kallad social fobi. Torgskräck och cellskräck är väl kända begrepp. Att ha ett överdrivet behov av att tvätta händerna är ett typiskt symptom på tvångsbeteende. Starka ångestkänslor kan också uppträda helt plötsligt utan någon synbar yttre anledning, det kallas då paniksyndrom. Vi bär alla på en naturlig ängslan för vanliga saker i vår omvärld: hur ska det gå för barnen, familjens hälsa, arbetet eller ekonomin. Men för många personer växer denna allmänna oro till alldeles för stora proportioner, ängslan blir okontrollerbar och hämmar det vardagliga livet. I dessa fall talar man om generaliserad ångest.

Ångest är ett vanligt problem
Flera undersökningar har gjorts i Sverige för att beräkna hur spritt ångestproblem är. Drygt tio procent av alla män uppger att de lider av olika former av ångest, fobier eller tvångstankar medan siffran för kvinnor är högre, närmare tjugo procent. Att andelen kvinnor är högre anses bero på könsroller och attityder till psykiska problem. Män biter traditionellt ihop och söker inte läkarhjälp lika lätt, eventuellt tar sig deras psykiska problem andra uttryck.

Ångest ger kroppsliga symptom
Men ångest är inte bara en känsla, den kan också visa sig i rent kroppsliga symptom. Hjärtat börjar slå kraftigt, man blir blek, kallsvettig, illamående, får andnöd och känner ett tryck över bröstet. Långvarig molande ångest kan också visa sig som en depression.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny