Undvikande anknytningsmönster

Hur kommer det sig att några får undvikande anknytningsmönster?

Undvikande anknytningsmönster är ett inlärt beteende, det vill säga det är inte en medfödd egenskap. Den undvikande personen har troligen varit med om att ha en gränslös förälder som klampat över barnets gränser och kanske belastat barnet med sina problem och sin ångest, vilket kan resultera i att barnet har fått ”ovanan” av att se till att inte vara alltför förtrolig med en annan människa. Undvikande beteende var med andra ord nödvändigt när man var liten, men fungerar uselt i en vuxen kärleksrelation.

Så här märker du att du har undvikande anknytning:

✔️Du försöker tänka dig fram till om en relation är rätt, i stället för att känna.

✔️Du undviker ofta närhet och intimitet och kan ha svårt för att binda dig.

✔️Du kan vara distanserad och kritisk mot din partner.

✔️Du blir kompis med potentiella partners, av rädsla för att bli avvisad eller komma för nära.

✔️Du har låga förväntningar på dig själv och andra.

✔️ Du tycker att det känns skrämmande att visa känslor och undviker det helst.

✔️Du känner ofta att du inte duger, kanske har du bara relationer med dem som redan är upptagna.

✔️Du tycker att ensam är stark och vill inte vara beroende av andra.

✔️Du anpassar dig mycket efter din partner och vill alltid vara till lags.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny