Att känna sig ensam trots närvaron av andra

Att känna sig ensam trots närvaron av andra är något som många kan relatera till. I livets alla relationer, där vi delar gemenskap, vänskap och kärlek, finns ändå något inom oss som är svårt att förstå helt och hållet. Det är som att vi alla har ett inre rum av tankar och känslor som vi inte alltid kan dela med andra, även om vi vill. Ibland känner vi oss ensamma trots att vi är tillsammans med människor vi bryr oss om.

Vi är alla olika och har våra egna tankar och känslor. Även om vi är nära andra människor, finns det en del av oss som förblir okända för dem. Det betyder inte att vår gemenskap är falsk, utan att det finns gränser för hur mycket vi kan förstå och känna för varandra. Ibland kan vi känna oss frustrerade när vi inte kan förstå varandra helt och hållet. Men det är viktigt att komma ihåg att vi alla bär med oss våra egna tankar och känslor som inte alltid är lätta att dela med sig av. Det är en del av att vara människa.

Även om vi aldrig kan förstå varandra helt och hållet, kan vi ändå hitta glädje i att vara tillsammans och stödja varandra i våra liv. Att älska och att vara närvarande för varandra är det som förenar oss och ger mening åt våra relationer

Trots att vi delar gemenskap och kärlek med andra, så är vi också separata individer med våra egna inre världar.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny