Att vara styvförälder

Förmågan att kunna sätta gränser för sig själv och för sina barn är en viktig del av föräldraskapet. Föräldern är en förebild för barnet och när barnet vet att det finns gränser och regler skapar det trygghet. Att som styvförälder gå in och sätta gränser i relation till sitt/sina styvbarn innehåller flera olika delar och är inte helt oproblematiskt.

Vilket ansvar ska styvföräldern ta i barnens vardag? Ska styvföräldern vara enbart en stödjande vuxen som hjälper till med hämtning på dagis, läxläsning etc. eller ska styvföräldern även ta ansvar för uppfostran. Ska styvföräldern ha mandat att kunna sätta gränser så som en extra förälder?

Det är viktigt att klargöra rollen som styvförälder. Grundregeln är att låta den biologiske föräldern ta större konflikter med sina barn. Styvföräldern kan bidra med stöd till föräldern och i början av relationsbyggandet är det klokt att hålla en låg profil. När styvföräldern är mer accepterad av sina styvbarn är det mer naturligt att vara en uppfostrande och gränssättande förälder.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny