Sorg och förlust

Vad är skillnaden mellan melankoli och sorg?

Man kan säga att sorg inte är ett patologiskt tillstånd utan nedstämdheten beror på en normal mänsklig reaktion som orsakats av en kris; att man har förlorat någon som har betytt mycket för en själv och livet känns tomt. Sorgen kan även handla om förlusten av viktiga värden som man trott på, exempelvis sin frihet eller sina ideal. Normal sorg ingår i livsvillkoren och dör ut så småningom.

Reaktionen på sorg och separation är präglad av hur individens anknytningsmönster till föräldrar och andra vuxna har sett ut i barndomen. Anknytningsmönstren aktiveras och kommer upp till ytan när sorg och kris drabbar individen. En trygg anknytning i barndomen hjälper det till att underlätta sorgen senare i livet. Otrygg/ambivalent anknytning, otrygg/ undvikande anknytning gör att sorgen blir mer komplicerad exempelvis med mycket ångest när vi i vuxen ålder förlorar en betydelsefull person.

Lisa Pousette, Leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny