Självkänsla

Den största psykologiska skillnaden mellan djur och människor är att vi är kapabla att tänka och reflektera över oss själva. Redan i tidig ålder börjar vi fundera över vilka vi är, vi börjar jämföra oss med andra; vår självkänsla börjar byggas upp.

Man brukar prata om bassjälvkänsla och om förvärvad självkänsla. Bassjälvkänsla formas under tidigaste barndomen, den förvärvade självkänslan formas under senare år i livet.

Mest betydelse för  mänskliga beteenden och känslor har de olika kombinationerna av bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla:

  • låg bassjälvkänsla i kombination med hög förvärvad självkänsla ger en tvångspresterare som ständigt söker bekräftelse för sina prestationer.
  • .låg bassjälvkänsla med låg förvärvad självkänsla är en individ som har svårt att se glädjen i vardagen.
  • hög bassjälvkänsla och hög förvärvad självkänsla kan kallas en glad presterare som gärna söker bekräftelse utifrån men som i grunden är trygg i sig själv.
  • personer med hög bassjälvkänsla och låg förvärvad självkänsla är trygga i sin tillvaro men mer passiva, de är nöjda livsnjutare utan behov av bekräftelse från relationer eller prestationer. 

Hur har du det med din självkänsla, känner du igen dig?

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny