Att våga ha nära relationer

Den sortens anknytning man utvecklar som barn grundas på vad slags relation man som barn har till sina föräldrar respektive de personer man har omkring sig under sin uppväxt. Uppväxten behöver dock inte nödvändigtvis definiera vad slags relation man som vuxen ska komma att utveckla till den man älskar.

Man kan som vuxen utmana sina rädslor för kärlek genom att välja en partner med trygg anknytning och genom att utveckla sig själv i den relationen. Terapi kan också vara till hjälp för att ändra anpassningssvårigheter kopplade till ens anknytningsskador.

Genom att bli medveten om sitt sätt att knyta an till andra kan man bli kvitt osäkerhet och rädslor i nära relationer. Man kan då utveckla nya sätt att knyta an till människor – och skapa en tillfredsställande, varaktig och kärleksfull relation till den man älskar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny