Kärleksrelationer

Det är inte lätt att vara människa … men något lättare blir det om vi har goda relationer i våra liv. Vi startar våra liv i relation och utan relation blir det inget liv. Ett litet barn är helt beroende av andra människor för att överleva. Barn utvecklar anknytningsrelationer under sina första levnadsår och kvaliteten på dessa relationer får stor betydelse för hur vi senare i livet kan etablera och förhålla oss i nära relationer.

I mitt arbete möter jag dagligen personer som säger: ”Jag och min partner kan inte tala med varandra, vi bråkar för mycket, jag har inte känt mig nära min partner på evigheter, jag orkar inte mer!” Anknytningsteorin, som är en viktig psykologisk teori, ger en förklaring till våra beteenden i nära relationer. Det känslomässiga bandet som en gång var mellan barn och förälder appliceras senare i livet på en kärleksrelation; det är det som vuxenanknytning handlar om. Med hjälp av anknytningsteorin kan man komma ifrån ett ofrivilligt singelliv eller från känslan av att inte vara önskad och älskad.

Så här beskriver en person med trygg anknytningsstil en nära relation:
”Jag tycker att det är ganska lätt att bli en nära vän och ha nära relationer med andra. Det känns bra att vara beroende av dem och låta dem vara beroende av mig. Jag oroar mig inte särskilt ofta över att bli ensam eller låta någon komma nära mig.”

Så här beskriver en person med otrygg anknytningsstil en nära relation:
”Jag känner mig inte tillfreds att låta andra komma mig för nära. Jag tycker att det är svårt att lita på dem fullständigt och har svårt att tillåta mig själv att låta dem vara beroende av mig. Jag blir nervös när någon kommer mig för nära. När jag befinner mig i en kärleksrelation vill min livskamrat vara mer intim än vad som känns bra för mig. Ibland har jag överdriven anpassning till min partners krav, vilket jag i längden inte orkar med.”

En annan person med otrygg anknytning kan beskriva relationen så här:
”Jag upplever att andra är motvilliga till att komma mig så när som jag önskar.
Om jag har en livskamrat är jag ofta orolig över om han/hon verkligen älskar mig. Jag behöver så mycket närhet att det ibland skrämmer iväg människor.”

Ofta dras vi till samma typer av relationer om och om igen, samtidigt som vi inte alls förstår varför relationen inte fungerar. Om man lär känna sig själv, kan man ta reda på varför man söker sig till en viss sorts människor.

Anknytningsstil är som vilket beteende som helst och ett beteende kan man förändra om man så önskar. Det är viktigt att kunna ta kontroll över sitt eget liv.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny