Vikten av att respektera och acceptera varandra

\”Jag är den jag är. Inte den du tror jag är.\”

Detta citat påminner oss om att var och en av oss är unika och att det är viktigt att respektera och acceptera varandra för den vi verkligen är, inte för den vi tror eller förväntar oss att någon ska vara. Det uppmanar oss också att inte döma eller fördöma andra utan att först försöka förstå dem och deras perspektiv.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vikten av att respektera och acceptera varandra

\”Jag är den jag är. Inte den du tror jag är.\”

Detta citat påminner oss om att var och en av oss är unika och att det är viktigt att respektera och acceptera varandra för den vi verkligen är, inte för den vi tror eller förväntar oss att någon ska vara. Det uppmanar oss också att inte döma eller fördöma andra utan att först försöka förstå dem och deras perspektiv.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny