Ångest, stress och rädsla

Ångest är en känsla av oro eller rädsla inför framtiden, oftast utan ett klart definierat hot. Det kan åtföljas av obehagliga kroppsliga upplevelser, såsom hjärtklappning eller spänningar i kroppen. Ångest beror på reaktioner i nervsystemet som du själv inte styr över. Reaktionen sker automatiskt och kan triggas av många saker, som något du gjort och skäms över, tankar på egna krav du inte lever upp till eller något som påminner om ett tidigare trauma.

Stress är ett besläktat men något annorlunda begrepp. Stress uppstår när vi upplever att vi inte kan hantera de krav som ställs på oss. Det kan också leda till känslomässiga reaktioner, inklusive ångest.

Rädsla å andra sidan, är en känsla av omedelbar fara eller hot som vi upplever i en viss situation eller i närvaro av ett specifikt objekt. Rädsla är ofta mer intensiv än ångest, och dess orsak är vanligtvis mer specifik än vid ångest.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Ångest, stress och rädsla

Ångest är en känsla av oro eller rädsla inför framtiden, oftast utan ett klart definierat hot. Det kan åtföljas av obehagliga kroppsliga upplevelser, såsom hjärtklappning eller spänningar i kroppen. Ångest beror på reaktioner i nervsystemet som du själv inte styr över. Reaktionen sker automatiskt och kan triggas av många saker, som något du gjort och skäms över, tankar på egna krav du inte lever upp till eller något som påminner om ett tidigare trauma.

Stress är ett besläktat men något annorlunda begrepp. Stress uppstår när vi upplever att vi inte kan hantera de krav som ställs på oss. Det kan också leda till känslomässiga reaktioner, inklusive ångest.

Rädsla å andra sidan, är en känsla av omedelbar fara eller hot som vi upplever i en viss situation eller i närvaro av ett specifikt objekt. Rädsla är ofta mer intensiv än ångest, och dess orsak är vanligtvis mer specifik än vid ångest.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny