Skam är en viktig känsla

Skam är en känsla som vi alla har känt vid någon tidpunkt i livet. Det är den obehagliga känslan av att ha gjort något fel eller brutit mot sociala normer eller förväntningar. Skam kan få oss att känna oss små eller värdelösa, och det kan påverka vårt självförtroende och självkänsla.

Skam är en smärtsam upplevelse av att vara misslyckad och otillräcklig som människa. Skammen kännetecknas av sina kroppsliga uttryck: rodnad, sänkt blick, en kropp som hukar och liksom vänder sig in mot sig själv. Den sköljer över dig och får dig att ifrågasätta ditt eget värde. Eftersom skam är en så djupt obehaglig känsla har vi människor utvecklat en rad olika försvar mot den. Många gånger är det inte skammen vi märker utan dess försvar, exempelvis i form av självkritik eller aggression.

Men skam är också en viktig känsla. Det kan hjälpa oss att upprätthålla sociala normer och förhindra oss från att bete oss på ett sätt som skulle skada andra eller oss själva. Samtidigt kan för mycket skam vara skadligt för vår mentala hälsa och våra sociala relationer.

Skam har en viktig roll i vår vardag. Vi måste förstå vad som orsakar skam och hur vi kan hantera den på ett hälsosamt sätt. Genom att öppna upp om våra egna erfarenheter av skam och lyssna på andra kan vi skapa mer stödjande och inkluderande samhällen.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skam är en viktig känsla

Skam är en känsla som vi alla har känt vid någon tidpunkt i livet. Det är den obehagliga känslan av att ha gjort något fel eller brutit mot sociala normer eller förväntningar. Skam kan få oss att känna oss små eller värdelösa, och det kan påverka vårt självförtroende och självkänsla.

Skam är en smärtsam upplevelse av att vara misslyckad och otillräcklig som människa. Skammen kännetecknas av sina kroppsliga uttryck: rodnad, sänkt blick, en kropp som hukar och liksom vänder sig in mot sig själv. Den sköljer över dig och får dig att ifrågasätta ditt eget värde. Eftersom skam är en så djupt obehaglig känsla har vi människor utvecklat en rad olika försvar mot den. Många gånger är det inte skammen vi märker utan dess försvar, exempelvis i form av självkritik eller aggression.

Men skam är också en viktig känsla. Det kan hjälpa oss att upprätthålla sociala normer och förhindra oss från att bete oss på ett sätt som skulle skada andra eller oss själva. Samtidigt kan för mycket skam vara skadligt för vår mentala hälsa och våra sociala relationer.

Skam har en viktig roll i vår vardag. Vi måste förstå vad som orsakar skam och hur vi kan hantera den på ett hälsosamt sätt. Genom att öppna upp om våra egna erfarenheter av skam och lyssna på andra kan vi skapa mer stödjande och inkluderande samhällen.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny