Vi vet väl alla hur det känns

Skam. Man vill sjunka genom jorden, försvinna, klippa bandet till omgivningen. Människor som är rädda för skam ägnar sig mycket åt självkritik. Om man kritiserar sig själv innan någon annan har gjort det är det en skyddsåtgärd för att undvika kritik utifrån

Skammen räknas som en av våra mest obehagliga känslor. Skam har en viktig social och psykisk funktion, den ger oss verktyg för att förhålla oss till bland annat lagar, regler och normer. Den har stor inverkan på människor och det finns samband mellan svåra skamkänslor, depression och utmattningssyndrom. Skamkänslan uppstår i situationer som vi kan kalla riskabla eftersom vi vet att vi riskerar att bli utskämda. Kommer vi att stötas bort av den sociala gruppen? Antagligen inte, men när vi på förhand tror att vi kommer att bli bortstötta så aktiverar vi skammen.

Skammen är även vår moraliska kompass. Skam uppkommer när vi upplever ett reellt eller inbillat hot mot våra sociala relationer. Skammen ger oss till exempel en signal att vi har ett problem i en relation som är viktig för oss.

Skam kan få dig att känna dig värdelös, konstig och onormal. Vanliga sätt att reagera på skam är att attackera sig själv eller andra, att dra sig undan eller att döva känslan med jobb, träning, droger eller andra kickar.

Upplevelse av skam kan göra en individ mer sårbar och utsatt.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny