Varför är många så dåliga på att försvara sig?

Har du också erfarenhet av att inte kunna säga nej till andra, trots att du egentligen hade velat göra det? Det kan vara arbetskamrater eller en partner som alltid förutsätter att du ska ansvaret för hem och barn eller släkt och vänner; som ofta utnyttjar det faktum att du alltid ställer upp. Det behöver inte betyda att de gör detta av illvilja eller har någon baktanke med att vända sig till dig. Däremot kan de ta för givet att du ställer upp eftersom du aldrig tidigare har sagt ifrån. Resultatet för din del kan bli känslan av att bli överkörd av andra.

Att hävda sina egna behov utgör en viktig färdighet för att återfå kontrollen över tillvaron. Trots detta är det lätt att uppleva att andra människor kan tycka sämre om dig för att du säger nej till dem. Men det behöver inte vara så – tvärtom. Hur upplever du själv personer som alltid tar på sig uppgifter som andra säger till dem att göra? Jag antar att du tycker en aning synd om den som alltid låter sig utnyttjas. Ändå har du kanske samma beteende själv.

Det är sant att detta att säga nej väcker obehag hos de flesta människor. Att stå upp för sig själv är alltid förenat med vissa risker, och det är just det som leder till jobbiga känslor och tankar.

Övning ger färdighet – så börja bete dig så här:

Kom inte med ursäkter
Att stå upp för sina egna behov kräver att du är rak och tydlig. Tänk att du alltid har rätt till en avvikande åsikt; du behöver inte rättfärdiga ditt nej med en utförlig ursäkt.

Du bör veta vad du vill
Att inte veta vad man vill kan göra det svårt att säga nej. Osäkerhet kan göra att du blir överkörd av andra och tar på dig uppgifter som du inte mäktar med för tillfället. Försök därför bestämma på förhand hur du ska agera i de situationer där du har svårt att sätta gränser. Till exempel när en arbetskamrat i vanlig ordning frågar dig om du kan överta arbetsuppgiften eftersom han/hon har bråttom hem.

Ha ögonkontakt
Att stå upp för sig själv blir svårt om du samtidigt tittar bort eller försöker analysera andras behov. Du kan då uppfattas som undvikande eller som en som inte motsätter sig vad den andra ber dig om. För att så effektivt som möjligt få fram ditt nej gäller det att ha en tydlig ögonkontakt med personen du talar med.

Och till sist: Kom ihåg att detta att sätta gränser gentemot andra kräver träning. Våga pröva! Om det känns svårt att börja med en laddad situation kan det vara en god idé att börja med någon lite enklare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny