Skam

När man inte mår bra är det lätt att känna skam.
Det finns olika teorier om vad skam är för någonting och vad sådana känslor egentligen är ett uttryck för. Man brukar säga att skam är någonting som uppstår till följd av hur man som individ ser sig själv ur den andres perspektiv: man pratar om spegeljaget. Skam har en direkt koppling till dess motpol; stolthet.

Spegeljaget innehåller i huvudsak tre aspekter som är viktiga att uppmärksamma för att få förståelse för hur och varför känslor av skam uppstår: för det första handlar det om hur man som individ föreställer sig att man framstår för en annan person, för det andra om hur man som individ föreställer sig den andras bedömning av en, och för det tredje självkänslan, innefattande känslor av exempelvis förnedring, förödmjukelse eller stolthet.

I synnerhet föreställningen om den andras bedömning spelar en stor roll i hur känslor av skam uppstår. Det är således ens egen föreställning eller tanke om hur man som individ framstår inför en annan människa och inför vad den andra människan kan tänkas få för bild av oss, som får betydelse för uppkomsten av skamkänslor.

Känner du skam?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny