Vänner

Vänskapsband bevaras, stärkas eller försvagas, men dess viktigaste funktion är få möjlighet att utbyta tankar, drömmar, och känslor. Vänner hjälper oss igenom olika faser i livet, de delar våra erfarenheter och underlättar när vi drabbas av svårigheter i livet.

Både män och kvinnor behöver vänner. Trots detta visar forskningen att hela sextio procent av männen saknar helt privata kontakter med vilka de kan ta upp sina kriser och problem. Män avslöjar vanligtvis det mest intima om sig själva till den parten de lever ihop med, men är mindre privata med vänner. Medan kvinnor har varandra för detta beskriver männen nyttoprinciper i sina relationer med varandra, vilket kan beskrivas som att så länge nyttan finns består kontakter, till exempel arbetskamrater och idrottskamrater.

Männens svårighet att visa sårbarhet och svaghet inför andra män kommer säkert att ändras eftersom papporna tillbringar allt mer tid med sina barn, vilket i sin tur gör att far-sonrelationen skapar ett större utbyte av känslor vad hittills har varit möjligt. Dessa barn kommer förmodligen som vuxna män ha utvecklat större behov av och större kompetens för manlig vänskap.

Vad tycker du är det viktigaste i en vänskapsrelation? Enligt många som besöker min mottagning är det tillit, det vill säga att man ska kunna tala om allt med varandra, känna sig trygg i att kunna säga vad man verkligen vill och känner, att kunna blotta sig utan att för den delen bli bemött på ett fördomsfullt sätt.
En annan viktig egenskap i en vänskapsrelation är ärlighet, man ska kunna lita på sin vän. Även glädje är en betydelsefull egenskap i en vänskapsrelation, det är skönt att kunna skratta ihop och ha samma intressen i livet.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny