Uppväxt i motvind

Alla människor har en egen livshistoria och en barndom som bidragit till att forma dem till de personer de är idag. Barndomen är inte alltid fylld av vackra minnen, kärlek och trygghet, utan en del barn växer upp under ogynnsamma förhållanden och utan sådant som många av oss andra tar för givet.

Barn reagerar olika på stress, påfrestningar och risk. Inget barn är osårbart och att ingen människa går obemärkt ur en svår barndom. Barn reagerar mycket olika på svåra situationer och konsekvensen av en svår uppväxt inte är detsamma för alla barn.

Det är inte ovanligt att utgången för syskon som vuxit upp i samma familj skiljer sig åt. Vissa går under medan andra klarar sig bra. Under senaste tiden har man ägnat mer intresse åt barnen som till synes klarar sig mot alla odds, maskrosbarnen. Maskrosbarnen besitter en förmåga att göra det bästa möjliga av en svår livssituation och lyckas bättre med det än väntat.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Uppväxt i motvind

Alla människor har en egen livshistoria och en barndom som bidragit till att forma dem till de personer de är idag. Barndomen är inte alltid fylld av vackra minnen, kärlek och trygghet, utan en del barn växer upp under ogynnsamma förhållanden och utan sådant som många av oss andra tar för givet.

Barn reagerar olika på stress, påfrestningar och risk. Inget barn är osårbart och att ingen människa går obemärkt ur en svår barndom. Barn reagerar mycket olika på svåra situationer och konsekvensen av en svår uppväxt inte är detsamma för alla barn.

Det är inte ovanligt att utgången för syskon som vuxit upp i samma familj skiljer sig åt. Vissa går under medan andra klarar sig bra. Under senaste tiden har man ägnat mer intresse åt barnen som till synes klarar sig mot alla odds, maskrosbarnen. Maskrosbarnen besitter en förmåga att göra det bästa möjliga av en svår livssituation och lyckas bättre med det än väntat.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny