Inre styrka

Människor möter olika prövningar i livet, och hur dessa hanteras påverkar starkt den psykologiska motståndskraften. Här spelar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet en central roll, och tillsammans utgör de grundpelare för att bemöta stress och anpassa sig till livets påfrestningar.

Begriplighet uppstår när du befinner dig i en situation och förstår varför situationen är som den är. Du ser vad som påverkar ditt liv och därför inser vad du kan göra och du kan förutse vad som troligtvis kommer att hände. Begriplighet möjliggör att du själv kan göra något åt situationen du befinner dig i.

Hanterarbarhet är att ha förmågan att påverka och hantera de stressfaktorer man ställs inför, att ha förmågan att påverka och hantera de stressfaktorer som uppstår. Det handlar om att känna sig kapabel att ta kontroll över situationen och aktivt agera för att förändra och förbättra den.

Meningsfullhet är den tredje grundläggande komponenten och handlar om att uppleva att livet har en djupare mening. Meningsfullhet innebär att du som individ hittar intressanta saker att ägna dig åt och det som finns i ditt liv ger dig tillfredställelse. När livet känns meningsfullt uppstår en inre motivation och vilja att kämpa igenom svårigheter. Det skapar en grund för att fortsätta leva, förändra och bry sig om den omgivande världen. Meningsfullhet ger en riktning och syfte som fungerar som en vägledning genom livets prövningar.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Inre styrka

Människor möter olika prövningar i livet, och hur dessa hanteras påverkar starkt den psykologiska motståndskraften. Här spelar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet en central roll, och tillsammans utgör de grundpelare för att bemöta stress och anpassa sig till livets påfrestningar.

Begriplighet uppstår när du befinner dig i en situation och förstår varför situationen är som den är. Du ser vad som påverkar ditt liv och därför inser vad du kan göra och du kan förutse vad som troligtvis kommer att hände. Begriplighet möjliggör att du själv kan göra något åt situationen du befinner dig i.

Hanterarbarhet är att ha förmågan att påverka och hantera de stressfaktorer man ställs inför, att ha förmågan att påverka och hantera de stressfaktorer som uppstår. Det handlar om att känna sig kapabel att ta kontroll över situationen och aktivt agera för att förändra och förbättra den.

Meningsfullhet är den tredje grundläggande komponenten och handlar om att uppleva att livet har en djupare mening. Meningsfullhet innebär att du som individ hittar intressanta saker att ägna dig åt och det som finns i ditt liv ger dig tillfredställelse. När livet känns meningsfullt uppstår en inre motivation och vilja att kämpa igenom svårigheter. Det skapar en grund för att fortsätta leva, förändra och bry sig om den omgivande världen. Meningsfullhet ger en riktning och syfte som fungerar som en vägledning genom livets prövningar.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny