Många vill skapa onlineversion av sig själva

Ett stort problem med sociala medier är att många väljer att skapa onlineversioner av sig själva, vilket i sin tur bidrag till att de inte skildras på samma sätt som i det verkliga livet. De väljer själva vad de ska posta på sina medier och kan därmed glorifiera och presentera sig på ett annorlunda sätt som inte stämmer överens med verkligheten.

De postar information om sitt idealsjälv , alltså den som de ville vara istället för sitt realsjälv, den som de faktiskt är.

Följarna kan påverkas negativt av de som postar idealversioner av sig själva. Många mår dåligt över att deras liv inte upplevs lika roligt och händelserikt som andras, eller att deras bilder inte är lika fina. Deras självkänsla sjunker.

Fenomenet kan beskrivas som en social ångest som uppstår i tron om att andra har roligare än en själv, samt en önskan om att få vara med eftersom man tror att man annars missar något roligt som händer.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Många vill skapa onlineversion av sig själva

Ett stort problem med sociala medier är att många väljer att skapa onlineversioner av sig själva, vilket i sin tur bidrag till att de inte skildras på samma sätt som i det verkliga livet. De väljer själva vad de ska posta på sina medier och kan därmed glorifiera och presentera sig på ett annorlunda sätt som inte stämmer överens med verkligheten.

De postar information om sitt idealsjälv , alltså den som de ville vara istället för sitt realsjälv, den som de faktiskt är.

Följarna kan påverkas negativt av de som postar idealversioner av sig själva. Många mår dåligt över att deras liv inte upplevs lika roligt och händelserikt som andras, eller att deras bilder inte är lika fina. Deras självkänsla sjunker.

Fenomenet kan beskrivas som en social ångest som uppstår i tron om att andra har roligare än en själv, samt en önskan om att få vara med eftersom man tror att man annars missar något roligt som händer.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny