Självbild

Självbild är individens tankar om sig själv och sitt utseende, vilket är en del av den identitet och uppfattning som människan har om sig själv som en individ. Självbilden påverkas av yttre förhållanden såsom relationer och miljö och kan förändras genom livets gång.

Individer med social ångest oftast har en negativ självbild. Den negativa självbilden baseras då på att individen tidigare fått sina upplevda dåliga sidor bekräftade av andra människor i sin omgivning då man börjar känna att man är ful, tråkig eller arg. Eller att individen börjar tänka överdrivet mycket på minnen från speciella händelser eller livsperioder som inte var lyckade eller socialt accepterade.

Människor med bra självbild har bra koll på sina styrkor, svagheter och de känner sina begränsningar – medan de med sämre självbild tror att de är sämre än vad de i själva verket är. Om man förminskar sig själv och inte utmanar sig själv på rätt nivå – då kan man gå runt och inbilla sig att man är sämre än man verkligen är.

Hur du ser på dig själv beror på de positiva eller negativa reaktioner du fått av andra under livets gång. Ingen är född med en negativ självbild, våra bilder har målats på vägen genom livet. Motiven har vi främst hämtat från de tolkningar vi gjort under vår uppväxt, när vi var som mest mottagliga.

Det vanliga är att vi stirrar oss blinda på de sidor som vi uppfattar som negativa. Vi gör dessa alldeles för betydelsefulla, istället för att njuta av de sidor, egenskaper och föreställningar om oss själva som vi är helt nöjda med. Dessa är så lätta att bara ta för givet. Till råga på allt har vi en förmåga att jämföra våra negativa sidor med andras bättre, och det är ett mycket orättvist sätt att bedöma sig själv. Om du inte tror på dig själv gör ingen annan det heller.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Självbild

Självbild är individens tankar om sig själv och sitt utseende, vilket är en del av den identitet och uppfattning som människan har om sig själv som en individ. Självbilden påverkas av yttre förhållanden såsom relationer och miljö och kan förändras genom livets gång.

Individer med social ångest oftast har en negativ självbild. Den negativa självbilden baseras då på att individen tidigare fått sina upplevda dåliga sidor bekräftade av andra människor i sin omgivning då man börjar känna att man är ful, tråkig eller arg. Eller att individen börjar tänka överdrivet mycket på minnen från speciella händelser eller livsperioder som inte var lyckade eller socialt accepterade.

Människor med bra självbild har bra koll på sina styrkor, svagheter och de känner sina begränsningar – medan de med sämre självbild tror att de är sämre än vad de i själva verket är. Om man förminskar sig själv och inte utmanar sig själv på rätt nivå – då kan man gå runt och inbilla sig att man är sämre än man verkligen är.

Hur du ser på dig själv beror på de positiva eller negativa reaktioner du fått av andra under livets gång. Ingen är född med en negativ självbild, våra bilder har målats på vägen genom livet. Motiven har vi främst hämtat från de tolkningar vi gjort under vår uppväxt, när vi var som mest mottagliga.

Det vanliga är att vi stirrar oss blinda på de sidor som vi uppfattar som negativa. Vi gör dessa alldeles för betydelsefulla, istället för att njuta av de sidor, egenskaper och föreställningar om oss själva som vi är helt nöjda med. Dessa är så lätta att bara ta för givet. Till råga på allt har vi en förmåga att jämföra våra negativa sidor med andras bättre, och det är ett mycket orättvist sätt att bedöma sig själv. Om du inte tror på dig själv gör ingen annan det heller.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny