Stresshantering och psykisk hälsa

Stress är ett begrepp som de flesta svenskar har någon sorts relation till, den är en del av vår vardag. Att vara stressad till ett möte eller känna att man inte hinner med vissa saker i livet är kanske bara två exempel på vad de flesta tänker på när de hör ordet stress.

En situation som en person uppfattar som stressande kan en annan uppfatta som trevlig. Hur du reagerar i en situation beror på olika saker. Det kan till exempel sådant du har varit med om tidigare i livet och hur du fungerar som person.

Stress kan ge dig extra energi när du har bråttom eller måste klara något viktigt. Men du kan må dåligt om du är stressad för länge eller för ofta. Det är viktigt att få pauser från stress.

Ingen är immun mot den stress och press som finns i samhället men några har lättare att hantera och bemästra stress och press i vardagen, återhämta sig från besvikelser samt lösa olika slags problem som uppkommer i livet.

 Alla människor är olika mottagliga för stress men om kraven blir alldeles för stora för de personliga resurserna övergår stressen i trauma.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Stresshantering och psykisk hälsa

Stress är ett begrepp som de flesta svenskar har någon sorts relation till, den är en del av vår vardag. Att vara stressad till ett möte eller känna att man inte hinner med vissa saker i livet är kanske bara två exempel på vad de flesta tänker på när de hör ordet stress.

En situation som en person uppfattar som stressande kan en annan uppfatta som trevlig. Hur du reagerar i en situation beror på olika saker. Det kan till exempel sådant du har varit med om tidigare i livet och hur du fungerar som person.

Stress kan ge dig extra energi när du har bråttom eller måste klara något viktigt. Men du kan må dåligt om du är stressad för länge eller för ofta. Det är viktigt att få pauser från stress.

Ingen är immun mot den stress och press som finns i samhället men några har lättare att hantera och bemästra stress och press i vardagen, återhämta sig från besvikelser samt lösa olika slags problem som uppkommer i livet.

 Alla människor är olika mottagliga för stress men om kraven blir alldeles för stora för de personliga resurserna övergår stressen i trauma.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny