Skam och relationer

Skam är den känsla som påverkar mest hur vi känner om oss själva och hur vi umgås med andra människor. I dagens samhälle försöker vi ofta ignorera eller undvika denna känsla. Motsatsen till skam är stolthet, och vi håller ibland fast vid tanken att vi är rationella och kontrollerade.

I varje relation upplever vi känslor, och om dessa inkluderar skam eller liknande känslor tenderar vi att trycka ner dem och inte erkänna dem. När vi gör det blir det svårt att förstå hur vår relation egentligen mår.

Skam fungerar som vår moraliska kompass och uppstår när vi känner att våra sociala band hotas, vilket är viktigt för oss som människor. Skam ger signaler om problem i relationen och reglerar hur vi visar våra andra känslor. Till exempel kan vi hålla tillbaka känslor som sorg, rädsla, ilska och kärlek av rädsla för att känna skam över dem.

Ibland kan skam vara så stark att den bidrar till att förstärka social ojämlikhet, vilket kan leda till att vi känner oss mindre värda och underlägsna. Det kan också göra att vi accepterar andras fördomsfulla attityder mot oss själva.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut Terapeutiska

\"\"

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny