Syskonrivalitet

Syskon kan uppleva en konkurrens då gamla konflikter kan blomma upp på nytt. Även om syskonrivalitet ytligt sett kretsar mycket kring vem som får de bästa betygen, det mest prestigefyllda jobbet eller finast arvegods, handlar den på ett djupare plan ofta om en längtan efter och konkurrens om föräldrarnas kärlek.

Trots att de flesta mammor och pappor heligt försäkrar att de älskar alla sina barn lika mycket, kan rivalitet mellan syskon bottna i att föräldrarna faktiskt har olika känslor för dem. Medan ett barn blir favorit, upplevs ett annat som svårare att tycka om. Kanske har något av syskonen ärvt sidor hos en själv eller ens partner som man verkligen gillar respektive ogillar.

Varje syskonrelation är förstås unik, men det finns ändå vissa återkommande mönster när det gäller rivalitet och avundsjuka mellan syskonen.

Syskon som har ca ett och ett halvt års åldersskillnad (s.k. pseudotvillingar) brukar uppleva stark rivalitet. Föräldrarna kan omedvetet förstärka rivaliteten genom att välja ut någon eller några av syskonen till att bli deras ”kumpan”. Någon vars lojalitet de kan påverka, och använda som språkrör i kommunikation med den andra föräldern eller med syskonen.

För många förstabarn innebär det en kris att få ett yngre syskon. Från att ensam ha varit centrum i mammas och pappas universum, får man plötsligt konkurrens av en ny liten människa som stjäl föräldrarnas uppmärksamhet.

Yngre syskon kan å andra sidan uppleva att de hela tiden lever i skuggan av en storasyster eller storebror som går före och bara genom sin ålder kan och får göra mer saker.

 Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny