Självkänsla

God självkänsla innebär att en person har en positiv bild av sig själv och känner sig accepterad. Dålig självkänsla kan höra ihop med utanförskap och social oförmåga. Självkänsla handlar alltså om hur vi ser på oss själva och vad vi tycker om oss själva. Självkänslan påverkas av om vi känner oss accepterade, älskade och sedda.

Självkänslan grundas till stor del i barndomen och påverkas av hur föräldrarna accepterar, visar respekt och glädje samt sätter tydliga gränser för barnet. Det är ett av människans grundläggande behov att känna sig accepterad och älskad vilket kan påverka personers attityd till sig själva och framtiden

En person som anser sig ha verktygen att bestämma över sitt eget liv tenderar i högre utsträckning att acceptera sina behov och val, såväl positiva som negativa, har en god självkänsla. En stabil självkänsla kan göra att du vågar ta beslut som är bra för dig, du får större makt över ditt liv. När du själv kan bestämma och påverka ditt liv är det också lättare att få en bra självkänsla.

Självkänslan kan sjunka om du känner att du inte kan påverka ditt liv. Det kan bli så om du till exempel har sökt jobb länge utan att få något, eller om personer som du bor med bestämmer för mycket över ditt liv. Då kanske det känns som om du inte duger.

Dålig självkänsla syns inte alltid utanpå. Någon som till ytan verkar väldigt lyckad, ser bra ut och har många vänner, kan i själva verket känna att hen inte duger. Och en som har stabil självkänsla kan ändå vara blyg och helst hålla sig i bakgrunden. 

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska.

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny