En god självkänsla är ett skydd mot psykisk ohälsa

Självkänsla en övergripande positiv eller negativ attityd mot sig själv.

En god självkänsla är ett skydd mot psykisk ohälsa, så som utmattning och depression. Ett misslyckanden till exempel på arbetet behöver inte ta så stort utrymme eftersom självvärdet inte är avhängigt ens egna, eller andras, utvärdering av ens prestationer. Man har en grundläggande acceptans av sig själv.  En person med hög självkänsla respekterar sig själv och upplever sig själv som värdig. Personen behöver inte uppleva sig själv som bättre än andra men åtminstone inte som sämre. Personen inse sina begränsningar, men har ändå en förväntan att utvecklas.

En person med hög självkänsla kan givetvis bli besviken om denne misslyckas, men i och med att personens upplevelse av sitt värde inte är baserat på prestationer påverkas personen därför inte på samma sätt som den som har låg självkänsla.

Låg självkänsla innebär ett missnöje och förakt som är riktat mot sig själv. En person med låg självkänsla saknar respekt för sig själv och ser sig som motbjudande samtidigt som denne önskar att det vore annorlunda.

Många försöker kompensera för en låg självkänsla genom att ständigt sträva efter att höja sin självkänsla genom att ställa höga krav på sig själv och pressa sig, ofta på bekostnad av sin hälsa. Om det går bra och man får bekräftelse känner man sig värdefull och man har lyckats höja sin självkänsla. Om det går dåligt och man misslyckas eller blir kritiserad rasar självkänslan.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny