Gott självförtroende behöver inte innebära att man också har en god självkänsla

Självkänsla, självförtroende och självbild handlar om hur man uppfattar sig själv, den man är och vad man tror att man klarar av. I vardagsspråket används många olika ord för självkänsla. Men vad är skillnaden mellan självbild, självkänsla och självförtroende?

Självbild är den fakta vi har om oss själva vilket dels kan vara kön och ålder men även egenskaper och intressen. Självbilden kan till exempel bero på uppväxt, intressen, värderingar, umgänge och utbildning.

Självkänsla beskriver hur vi värderar vår självbild och kan vara hög eller låg men ändå en grundegenskap som är relativt stabil över tid. Med självkänsla menas att man känner att man har ett eget värde utan prestationer, titlar, yrke eller ekonomi. Man litar på sitt eget omdöme och måste inte ha bekräftelse från andra för att känna att man duger.

Självförtroende används ofta när vi menar självkänsla men är egentligen något mer situationsbundet, en person som anses ha högt självförtroende kan likväl hamna i en sits där den blir osäker. Självförtroende handlar om hur bra man tror sig kunna utföra olika saker. Gott självförtroende behöver inte innebära att man också har en god självkänsla. Man kan till exempel dölja en låg självkänsla genom att bli väldigt duktig på något.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny