Stimuli kan ha en stor påverkan på högkänsliga personer

En viktig faktor för högkänsliga personer är att begränsa sin exponering för överväldigande stimuli, såsom starka ljus, höga ljud, starka dofter och andra liknande stimuli. Dessa stimuli kan ha en stor påverkan på högkänsliga personer, som lätt kan känna sig överväldigade och överbelastade.

Därför är det viktigt att begränsa sin exponering för dessa stimuli så mycket som möjligt. Det kan innebära att undvika vissa miljöer och aktiviteter som är kända för att innehålla starka stimuli, eller att använda hjälpmedel såsom öronproppar och solglasögon.

Det är också viktigt att notera att detta är olika från person till person, och vad som är överväldigande för en person kan behöver nödvändigtvis vara det för en annan. Därför är det viktigt att ta sig tid att identifiera vad som utlöser just din överbelastning, och att arbeta med att hitta en lösning som fungerar och förbättrar din livskvalité.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"
\"lisa@pousette.org\"/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Stimuli kan ha en stor påverkan på högkänsliga personer

En viktig faktor för högkänsliga personer är att begränsa sin exponering för överväldigande stimuli, såsom starka ljus, höga ljud, starka dofter och andra liknande stimuli. Dessa stimuli kan ha en stor påverkan på högkänsliga personer, som lätt kan känna sig överväldigade och överbelastade.

Därför är det viktigt att begränsa sin exponering för dessa stimuli så mycket som möjligt. Det kan innebära att undvika vissa miljöer och aktiviteter som är kända för att innehålla starka stimuli, eller att använda hjälpmedel såsom öronproppar och solglasögon.

Det är också viktigt att notera att detta är olika från person till person, och vad som är överväldigande för en person kan behöver nödvändigtvis vara det för en annan. Därför är det viktigt att ta sig tid att identifiera vad som utlöser just din överbelastning, och att arbeta med att hitta en lösning som fungerar och förbättrar din livskvalité.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

\"\"
\"lisa@pousette.org\"/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny