Lär dig att skilja på verkliga och inbillade hot

Det är vanligt att människor kan känna oro över saker som inte är verkliga hot, speciellt högkänsliga personer. Dessa känslor kan leda till ångest, stress och till och med depression om de inte hanteras på rätt sätt.

För att hjälpa högkänsliga personer att hantera dessa känslor och lära sig att skilja på verkliga och inbillade hot, finns det viktiga steg man kan ta:

  1. Definiera dina upplevda hot: Det viktigt att identifiera de inbillade hoten. Detta kan göras genom att granska och undersöka dina känslor och tankar som orsakar oro.
  2. Förstå orsaken: Det nästa steget är att förstå varför du känner oro över inbillade hot. Känslor som rädsla och oro kan ha en förgrundskälla, till exempel en tidigare traumatisk händelse i ditt liv.
  3. Lär dig att hantera känslor: En viktig del av att hantera inbillade hot är att lära sig att hantera känslor som oro och rädsla. Det finns många tekniker som mindfulness, avslappning och terapeutiska samtal.
  4. Träna på självmedvetenhet: Att träna på självmedvetenhet hjälper dig att bli mer medveten om dina känslor och tankar, vilket kan göra det lättare att skilja på verkliga och inbillade hot.

Att lära sig skilja på verkliga och inbillade hot är en livslång process. Det tar tid men är viktigt om du vill må bra.

Lisa Pousette, leg.psykoterapeut

\"\"
\"lisa@pousette.org\"/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Lär dig att skilja på verkliga och inbillade hot

Det är vanligt att människor kan känna oro över saker som inte är verkliga hot, speciellt högkänsliga personer. Dessa känslor kan leda till ångest, stress och till och med depression om de inte hanteras på rätt sätt.

För att hjälpa högkänsliga personer att hantera dessa känslor och lära sig att skilja på verkliga och inbillade hot, finns det viktiga steg man kan ta:

  1. Definiera dina upplevda hot: Det viktigt att identifiera de inbillade hoten. Detta kan göras genom att granska och undersöka dina känslor och tankar som orsakar oro.
  2. Förstå orsaken: Det nästa steget är att förstå varför du känner oro över inbillade hot. Känslor som rädsla och oro kan ha en förgrundskälla, till exempel en tidigare traumatisk händelse i ditt liv.
  3. Lär dig att hantera känslor: En viktig del av att hantera inbillade hot är att lära sig att hantera känslor som oro och rädsla. Det finns många tekniker som mindfulness, avslappning och terapeutiska samtal.
  4. Träna på självmedvetenhet: Att träna på självmedvetenhet hjälper dig att bli mer medveten om dina känslor och tankar, vilket kan göra det lättare att skilja på verkliga och inbillade hot.

Att lära sig skilja på verkliga och inbillade hot är en livslång process. Det tar tid men är viktigt om du vill må bra.

Lisa Pousette, leg.psykoterapeut

\"\"
\"lisa@pousette.org\"/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny