Hur man hanterar känslighet och utnyttjar styrkor

Daniel Goleman ger flera konkreta tips i sin bok \”The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You\” för hur högkänsliga personer kan hantera sin känslighet och utnyttja sina styrkor. Här kommer några exempel:

1. Lär dig att skilja på verkliga och inbillade hot: Högkänsliga personer kan ibland känna oro över saker som inte är verkliga hot, så det är viktigt att lära sig att skilja på det som är verkligt farligt och det som inte är det.

2. Begränsa din exponering för överväldigande stimuli: Högkänsliga personer kan bli överväldigade av starka ljus, höga ljud, starka dofter och andra stimuli. Så det är viktigt att begränsa din exponering för dessa saker så mycket som möjligt.

3. Lär dig att reglera dina känslor: Högkänsliga personer kan ha svårt att hantera känslor som ilska, oro och ångest. Så det är viktigt att lära sig tekniker för att reglera dina känslor, såsom avslappning, meditation och kognitiv beteendeterapi.

4. Lär dig att sätta gränser: Högkänsliga personer kan ha svårt att sätta gränser för vad de är beredda att göra och ta emot från andra. Så det är viktigt att lära sig att sätta gränser och att säga nej när det behövs.

5. Uppskatta dina unika förmågor: Högkänslighet är inte en svaghet, utan snarare en unik förmåga. Så det är viktigt att uppskatta dina unika förmågor och lära dig att utnyttja dem till din fördel.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur man hanterar känslighet och utnyttjar styrkor

Daniel Goleman ger flera konkreta tips i sin bok \”The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You\” för hur högkänsliga personer kan hantera sin känslighet och utnyttja sina styrkor. Här kommer några exempel:

1. Lär dig att skilja på verkliga och inbillade hot: Högkänsliga personer kan ibland känna oro över saker som inte är verkliga hot, så det är viktigt att lära sig att skilja på det som är verkligt farligt och det som inte är det.

2. Begränsa din exponering för överväldigande stimuli: Högkänsliga personer kan bli överväldigade av starka ljus, höga ljud, starka dofter och andra stimuli. Så det är viktigt att begränsa din exponering för dessa saker så mycket som möjligt.

3. Lär dig att reglera dina känslor: Högkänsliga personer kan ha svårt att hantera känslor som ilska, oro och ångest. Så det är viktigt att lära sig tekniker för att reglera dina känslor, såsom avslappning, meditation och kognitiv beteendeterapi.

4. Lär dig att sätta gränser: Högkänsliga personer kan ha svårt att sätta gränser för vad de är beredda att göra och ta emot från andra. Så det är viktigt att lära sig att sätta gränser och att säga nej när det behövs.

5. Uppskatta dina unika förmågor: Högkänslighet är inte en svaghet, utan snarare en unik förmåga. Så det är viktigt att uppskatta dina unika förmågor och lära dig att utnyttja dem till din fördel.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny