Social fobi

De allra flesta människor har någon gång upplevt obehag då de ställs i fokus for andras uppmärksamhet. Nervositet, oro eller rädsla kan alla människor känna i sociala sammanhang. Det är då denna rädsla blir så stark att den begränsar en individs liv och personen undviker olika sociala sammanhang, som den övergår i en fobi. Social fobi kan handla om en stark rädsla inför specifika sociala sammanhang eller vara generaliserad till ett brett spektrum av olika sociala situationer.

Vanligast förekommande är då att det finns en stark rädsla infor att utföra något då andra människor ser på, som exempelvis att tala infor en grupp. Människor som lider av social fobi bär på en rädsla infor att bli bedömda, forödmjukade eller att uppvisa ångest i sociala sammanhang. Detta kan åsamka ett stort lidande hos individen och uttrycka sig både fysiskt och psykiskt.

Lisa Pousette
Leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny