Självkänsla

Känner du att din självkänsla är låg och att du är fylld av känslor av otillräcklighet? Känner du dig förkrossad vid verkliga eller föreställda tecken på avvisanden, negativa omdömen, kritik eller ogillande? Är du känslig för hur du ter dig i andra människors ögon, och är rädd för att ”göra bort dig” inför andra?

Dålig självkänsla blir en börda att bära med sig genom livet. Att ständigt anpassa sig till andra människors behov blir ett stort ansvar. Det är oerhört tröttande. En stor del av livets naturliga frihet och glädje går förlorad. Du utgår inte från dig själv. Det handlar inte om vad du vill och känner, utan om vad andra vill och vad du kan göra för att de ska bli nöjda med dig. Du agerar inte, du reagerar.

Lär dig lita på din självkänsla. Minska kontakten med människor som är för självupptagna eller själviska för att ta hänsyn till dina behov. Undvik ensidiga relationer och förändra eller lämna relationer där du känner dig instängd.

Lisa Pousette
Leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny