Social ångest

Känner du också ångest vid möten med människor? Tycker du att du är sämre än andra, mindre begåvad eller har stora brister i ditt utseende? Rodnar du vid tilltal, darrar på handen, får hjärtklappning eller känner dig iakttagen och kritiserad av andra?

En person som har social ångest kan oftast vara helt utan besvär i umgänget med sin familj, likaså är det inga större problem att umgås med anonyma människor. Det är med halvkända, arbetskamrater, middagsgäster och vid kaffepuser på jobbet som svårigheterna visar sig.

Forskningen visar att det inte finns någon proportion mellan vad en blyg människa känner och hur det i verkligheten förhåller sig. Människor har i regel nog av sig själva och darrningar, skakningar och rodnande kinder kan ha många förklaringar. Och dessutom retar sig människor mer på de överdrivet säkra än de självosäkra. Men det hjälper föga en person med blyghet och social ångest!

Social ångest bottnar ofta i stor känslighet och överstarka krav under barndomen. Att aldrig få godkänt utan endast få höra att man kunnat vara bättre, att jämföras med duktiga syskon och andra jämnåriga skapar lätt en känsla av mindre värde. Problemet kan förstärkas av kärlekslös hemmiljö, brist på social träning och mobbning.

Känsliga människor har lätt att uppfatta nyanser, läsa kroppsspråk och notera mönster i andra människors tankar och i deras sätt att vara, vilket självklart är en stor begåvning. Tyvärr hänger känsligheten ofta ihop med social ångest och blyghet. Om den sociala ångesten och blygheten blir så intensiv och ihållande att den påverkar sättet att fungera i vardagslivet och på arbetet är det bra att söka hjälp.

Social ångest är ett tillstånd som kan förändras och blyghet är ett karaktärsdrag som man kan lära sig att hantera. Det gäller att behålla sin känslighet men övervinna den sociala ångesten.

Lisa Pousette
Leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny