Sätta gränser

Många personer har svårt att säga nej – vilket gör att de påtar sig alltför mycket ansvar. De får dåligt samvete av att säga nej, vilket gör att de lätt blir utnyttjade. Många vill undvika konfliker och lägger därför extra stort värde på att stämningen blir lugn, harmonisk och trivsam, även om det är på bekostnad av respekten för en själv och mot ens vilja.
Det är svårt att säga nej, men varför det egentligen? Det lilla barnet säger nej innan det kan säga ja. Små barns nej är ett sätt att markera sig gentemot omvärlden, bli någon, bli tydlig. Faktum är att alla vinner på ditt ärliga nej. Du tar hand om dig själv, får ökat inflytande över ditt liv och känner stolthet.

Här kommer några tips hur du på ett mjukt sätt kan säga nej:

1. Be att få tänka på saken
Ge dig själv lite tid att tänka. Du behöver faktiskt sällan svara direkt. Du kan ta dig ur en situation där du känner dig pressad att säga ja genom att säga: ”Det här måste jag tänka lite på.” Eller: ”Låt mig titta i min kalender, så återkommer jag till dig om en halvtimme/
i morgon.”
På så sätt får du en tidsfrist att känna efter hur du egentligen ställer dig till frågan. Och fundera på hur du vill formulera ditt svar. Det är att visa respekt gentemot såväl dig själv som motparten.
2. Stå upp för dina begränsningar
Ingen arbetsplats är betjänt av människor som tar sig an mer än de kan ro iland. Om du blir pålagd fler arbetsuppgifter än vad du klarar av, säg det: ”Jag har tänkt igenom det här och jag tror inte jag kommer att klara av det till på fredag – inte om jag också ska klara mina ordinarie uppgifter.” Då säger kanske din chef: ”Jaha, men då ber jag Sara sköta de uppgifterna under tiden.” Och med ens blir det tydligt att det här är – och har hela tiden varit – ett administrativt problem, som inte har att göra med din prestationsförmåga.
Att känna sina begränsningar är inte en svaghet, utan tvärtom en styrka. Det är en tillgång i organisationen.
3. Fatta dig kort när du säger nej
Blir du för mångordig när du motiverar ditt nej är risken att du upplevs som osäker. Som om du försöker övertyga dig själv. Det gör att ditt nej lätt uppfattas som en förhandlings-situation, vilket ju inte är vad du är ute efter.
4. Träna dig att säga nej
Om du är ovan vid att säga nej, börja säga ifrån i liten skala kring sådant som du känner inte är förhandlingsbart. Det stärker din förmåga att säga nej, och ökar på sikt dina möjligheter att känna dig genuint positiv i samspelet med andra.
5. Vänta inte för länge
Det är lättare att kväva ett ovälkommet beteende i sin linda, innan problemet blir alltför stort. Vänta därför inte för länge med att visa dina reaktioner. Den konflikträdde väntar ofta för länge och skjuter då lätt över målet när hon eller han väl tar till orda.
6. Utgå från dig själv
När du ska säga ifrån om andras beteende, utgå ifrån dig själv och vad du reagerar på i stället för att kritisera. Kritiserar du, går motparten sannolikt i försvarsställning. ”Jag kan inte koncentrera mig när du har radion på så högt”, är ett påstående som det är svårt att bestrida. ”Så där högt kan du inte ha på radion”, kan däremot vara ämne för diskussion.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny