Skuld och skam

Skillnaden mellan skuld och skam handlar om att skulden är mer privat och skammen är mer offentlig. Skuld kopplas samman med ånger och dåligt samvete medan skam kopplas samman med förnedring och förödmjukelse. Skam är en reaktion och uppkommer när individen känner sig negativt bedömd av andra medan skuld är en utvärdering individen gör gällande en handling han eller hon utfört som strider mot individens moral.

Skam kan ses som en känsla som hjälper människor att avbryta ett olämpligt beteende. Skam handlar mer om känslor av underlägsenhet än skuldkänslor och kan kännas igen genom ett framböjt huvud, vilket inte är ett kännetecken för den skuldmedvetne.

Skuld och skam är två starka känslor, och våra erfarenheter av dem kan ändra bilden av oss själva. Det är lätt att fastna i negativt tänkande där jobbiga minnesbilder och ”flash-backs” hela tiden dyker upp när man minst anar det och pockar på uppmärksamhet och stjäl utrymme.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny