Skammens funktion. Varför behöver vi negativa känslor

Känsliga personer känner ofta mer skam än de som är mindre känsliga.

Det finns också en självklar koppling mellan skam och överdriven självkritik, låg självkänsla eller dåligt självförtroende. Perioder när det går bra i livet får man ofta en bättre självkänsla och då brukar skammen klinga av.

Men att känna skam är inte enbart något negativt. Precis som alla andra känslor fyller den en funktion – känslorna finns till för att leda oss i livet och skammens uppgift är att sätta oss på plats. Om vi bara hade positiva känslor skulle vi bli gränslösa – bryta mot sociala regler och gå över andras gränser .

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny