Från förälskelse till mogen kärlek

Förälskelsen har en tidsgräns, det sägs att man kan vara förälskad i högst ett och ett halvt år. Stämmer det och varför är det så?

I den inledande förälskelsefasen fokuserar vi helt på det underbara och attraktiva hos vår partner. Med tiden klingar denna skönmålning av och vi uppfattar även mindre attraktiva sidor hos den älskade, med andra ord – förnekelsen bryts av att partnern även har icke önskvärda och besvärliga sidor och den passionerade förälskelsen övergår successivt i en mer realistisk och mogen kärlek.

Processen att lära känna varandra kan ta olika lång tid, beroende på hur umgänget ser ut hur ofta man möts, förtroligheten och ärligheten gentemot varandra. Men aldrig längre än ett par år. Och lika bra det, forskare har kunnat se att en förälskad person tänker på sin kärlek 85 procent av den vakna tiden. Det skulle inte bli mycket annat gjort i livet om förälskelsen skulle vara år efter år.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny