Skam är en universell känsla

Nästan alla människor upplever skam. Skam är en universell känsla och en av de mest primitiva känslorna hos människan.

Endast de som saknar förmågan att känna empati och samhörighet med andra upplever ingen skam. Man har alltså två alternativ: 1️⃣ Att uppleva skam ibland 2️⃣ Att aldrig känna skam på grund av en bristande förmåga till empati och samhörighet, som är kännetecken för en psykopat.

Våra sociala interaktioner med andra regleras till stor del av skam. Den hjälper till att bibehålla närhet och ömsesidighet med andra. Skam har den kraft att framkalla en stark rädsla för att bli avvisad eller utesluten från gruppen. Budskapet från skam är att man bör anpassa sitt beteende för att undvika att skada situationen eller relationen.

Så att känna skam är faktiskt ett gott alternativ.

\"\"

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skam är en universell känsla

Nästan alla människor upplever skam. Skam är en universell känsla och en av de mest primitiva känslorna hos människan.

Endast de som saknar förmågan att känna empati och samhörighet med andra upplever ingen skam. Man har alltså två alternativ: 1️⃣ Att uppleva skam ibland 2️⃣ Att aldrig känna skam på grund av en bristande förmåga till empati och samhörighet, som är kännetecken för en psykopat.

Våra sociala interaktioner med andra regleras till stor del av skam. Den hjälper till att bibehålla närhet och ömsesidighet med andra. Skam har den kraft att framkalla en stark rädsla för att bli avvisad eller utesluten från gruppen. Budskapet från skam är att man bör anpassa sitt beteende för att undvika att skada situationen eller relationen.

Så att känna skam är faktiskt ett gott alternativ.

\"\"

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny