Självkänsla

Självkänsla är en persons åsikt om sitt eget värde. Det är hur människor känner om sig själva. Personer med hög självkänsla har en positiv uppfattning om sig själva, och personer med låg självkänsla har en negativ uppfattning om sig själva.

Det är viktigt att inte behöva andras godkännande till det man vill göra eftersom det kan få dig att tvivla på dig själv och dina förmågor. Det kan också leda till känslor av osäkerhet, ångest och depression när dessa godkännanden undanhålls eller nekas.

På grund av deras lyhördhet kring omgivningens behov slutar högkänsliga människor ofta att ta hand om sina egna behov och ser mer till att tillfredsställa andra.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny