Rätt balans mellan arbete, familj och fritid

Idag finns det inga tydliga gränser gällande mängden, hastigheten och prestationen av arbetet, människor jagas av tiden vilket kan leda till trötthet och utbrändhet. Det kan vara svårt att finna den rätta balansen mellan arbete, familj och fritid även om vi har ett flexibelt arbete.

Människor kan inte arbeta hur mycket som helst och fordrar en viss återhämtningstid. Vissa arbeten har fått mer odefinierade krav, individen måste själv planera, strukturera och ansvara för arbetets utförande. Ju mer flexibelt ett arbete är desto otydligare blir gränsen gentemot familj och fritid. Individen ska själv göra gränsdragningarna. Många kan i och med detta lockas till att anstränga sig utöver sin förmåga vilket kan leda till ohälsa.

Återhämtning är förutsättningen för hälsan, det måste finnas en balans mellan stress och krav å ena sidan och sömn och vila å den andra. Elitidrottaren är tränad att prioritera återhämtning för att kunna behålla sin prestationsnivå medan en högpresterande människa i arbetslivet istället prioriterar bort återhämtning genom att sova mindre, undvika motion eller äta sämre.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny