Att vara duktig

Många gånger handlar en stor drivkraft om att genom prestation få gillande och bekräftelse från sin omgivning. På kort sikt sänker detta beteende oron och ångesten över att inte duga, på lång sikt blir det istället negativa konsekvenser. Genom att vara duktig, arbetsam och trevlig kommer man långt i livet, men det är ofta på bekostnad av att man pressat sig för hårt. I värsta fall leder detta beteende till utmattning.

Drivkraften att prestera eller att vara perfekt kan vara att undvika skamkänslor eller ångest. Att skämmas när man inte lever upp till egna krav och vi börjar styras av känslan att inte duga.

Om man inte tycker om sig själv kan man inte ta till sig bekräftelse varken i arbete eller nära relationer. Man tolkar även välmenande kommentarer och beteenden negativt eller så tror man inte på dem. Om den grundläggande självkänslan är låg visar det sig förr eller senare i livet i form depressioner, ångest och ett överpresterande och då hjälper det inte hur mycket bekräftelse personen än får.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska.

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny