Prestationsbaserad självkänsla

Den prestationsbaserade självkänslan innebär att man försöker kompensera för en låg självkänsla genom att ständigt sträva efter att höja sin självkänsla genom att hela tiden ställa höga krav på sig själv och pressa sig, ofta på bekostnad av sin hälsa. Om det går bra och man får bekräftelse känner man sig värdefull och man har lyckats höja sin självkänsla. Om det går dåligt och man misslyckas eller blir kritiserad rasar självkänslan.

I sin strävan efter att höja självkänslan genom att prestera och vara duktig tenderar man att blunda för kroppens varningssignaler på för hög stress så som huvudvärk, magont, koncentrationssvårigheter, panikångest och sömnproblem. Risken att drabbas av utmattningssyndrom är därför stor. Stressen förstärks också av rollkonflikter, otydliga krav, hög arbetsbelastning, så väl på arbetet som hemma. Får man ingen bekräftelse är risken stor att man tar på sig för mycket arbete. Man har svårt att sätta sina egna gränser, säga nej till övertid, göra andras jobb och bli orolig och stressad vilket i sin tur kan leda till för hög stress och i värsta fall utmattning.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny