Ensamhet

Ensamhet berör de flesta människor i något skede av deras liv. Oftast uppfattas ensamhet som avsaknad av nära människor, vilket kallas för social ensamhet. Å andra sidan kan också de som ser ut att ha en massa människor omkring sig uppleva i sitt inre smärtsam, emotionell ensamhet – känsla av att sakna nära människorelationer.

Ensamheten kan ibland kännas smärtsam och deprimerande. Man kan också skämmas över den, dölja den för andra. Ett viktigt steg framåt är att acceptera sin egen situation sådan den är, utan att underskatta eller överdriva det hela.

Ensamheten kan även vara positivt. Den kan då erbjuda möjlighet till att slappna av i lugn och ro med sig själv och sina tankar.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny