Sju saker som gör långa förhållanden starka

Intresse för varandra
Kunskap om varandras liv i form av intressen, tankar och önskemål. Detta gör relationen förtrolig och gör det lättare att förstå varandra när man är osams.

Ömsesidig respekt och ömma känslor
Om paret kärleksfullt kan berätta om sin första tid tillsammans är det ofta ett gott tecken.

Söka sig till varandra
Att vända sig till sin partner i små och stora situationer. Det kan handla om ömhet, uppmärksamhet eller tröst. Det är ett sätt att visa uppskattning i vardagen och att ta varandra på allvar.

Fatta beslut tillsammans
Det är viktigt att båda är delaktiga i större beslut, till stor del för att visa varandra respekt.

Lösa de problem som går att lösa
Man behöver inte alltid ha rätt, det är bättre att kunna kompromissa, inte hetsa upp sig och att ha överseende med varandras brister och svagheter.

Bryta dödlägen
Saker där man inte kommer någonstans måste lösas med dialog. Det handlar om att acceptera varandras drömmar och önskningar och inte ge upp bara för att de är olika mot ens egna. Att hitta en preliminär kompromiss som gör att man sedan kan jobba vidare i vänskaplig anda är viktigt. Par som ställer höga krav på sin relation och fortsätter jobba på svårlösta konflikter finner en större gemenskap än de som sopar obehagligheter under mattan.

Hitta en gemensam grundsyn
Det är viktigt att utveckla ett gemensamt synsätt och gemensamma värderingar i ett förhållande.

 

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny