Missförstådd och feltolkad. Om självkänsla.

Om fem veckor är det jul. Senast på julafton, när du sitter där med din släkt, är det stor risk att dina gamla familjetrauman aktiveras. Den som under barndomen fick ha sista ordet i en diskussion fortsätter att säga var skåpet ska stå och den som blev missförstådd och feltolkad som barn får fortsatta med att känna sig som den som inte riktigt vet och förstår. Det hjälper inte att du på julaftonsmorgon står framför spegeln och peppar upp dig själv genom att tala om hur bra det hela kommer att gå. När julfirandet börjar så är allt som det alltid har varit och senast när tomten har delat ut julklapparna kommer du att sitta där med din dåliga självkänsla.

Definition av självkänsla är att se sitt eget värde, man bedömer då till exempel sina åsikter, känslor och beteende. Bra självkänsla innebär att vi ser oss själva ur ett fördelaktigt perspektiv, medan dålig självkänsla innebär det motsatta.

Självpepp framför spegeln bör omvärderas eftersom forskning visar att självkänsla inte är beroende av oss själva utan något som mer baseras på andras åsikter om oss. Det kanske skulle vara bäst att byta ut ordet självkänsla och i stället prata om social känsla. Vår självkänsla är relaterad till hur andra utvärderar oss.

Börja studera dig själv när julen kommer. Vem är det som inte uppskattar dig och varför i så fall? Låt inte detta påverka din självkänsla. Tvärtom, du kanske har bara utvecklats så mycket att du numera inte accepterar någon som av gammal vana vill vara den som ställer och styr.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny