Känslor av skam och värdelöshet

Nästan hälften av mina klienter har skam och värdelöshet som grundläggande livstema. Skam är en svår känsla att bära eftersom den angriper självrespekten. Skam är en djupt rotad känsla av att inte vara älskad, av att inte duga; att ha en känsla av avsky inför den man är. Man är ofta underlägsen och känner sig otillräcklig.

Många som kommer till terapi känner att de inte duger, att det är något fel på dem, långt där inne dit ingen kan se. Sanningen är dock att många känsliga personer är lyhörda, intelligenta, varma och vänliga.

Problemet är bara att de alltid har haft så starka skamkänslor att de har gömt sig för andra. I terapin får de lära sig att våga vara sig själva, lita på det som de ser och hör och utgå ifrån att de kan blir älskade precis som de är.

Ursprung till att känna skam och värdelöshet har ofta rötter i barndomen. Som till exempel att någon i ursprungsfamiljen var kritisk, nedlåtande eller beststraffande mot dig. Du kanske blev ofta kritiserad för hur du såg ut, hur du uppträdde eller vad du sa. Eller kanske du fick skulden när något negativt hände i familjen eller att du blev ofta jämförd med syskon som ansågs bättre än vad du var.

Skaffa hjälp om du behöver det – det är inte skamligt att söka hjälp för att försöka lösa problemet med skam och värdelöshetskänslor.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny