Extra känsliga personer känner ofta mer skam än de som är mindre känsliga

Extra känsliga personer känner ofta mer skam än de som är mindre känsliga. Det finns också en självklar koppling mellan skam och överdriven självkritik, låg självkänsla eller dåligt självförtroende.

När det går bra i livet får man ofta en bättre självkänsla per automatik, och då brukar skammen klinga av också. Men att känna skam är inte enbart något negativt. Precis som alla andra känslor fyller den en funktion – känslorna finns till för att leda oss i livet och skammens uppgift är att sätta oss på plats. Om vi bara hade positiva känslor skulle vi bli gränslösa – bryta mot sociala regler och gå över andras gränser.

Överdrivna skamkänslor kan däremot ha en negativ inverkan på våra liv. Ofta går de att härleda till barndomen. Halva hjärnan är logisk och den andra halvan är känslostyrd. I den senare finns inget logiskt tänkande, inget tidsbegrepp och inget språk. Bara känslor. Den logiska delen av hjärnan är inte fullt utvecklad förrän i 25-årsåldern, så hos barn är det därför den känslomässiga halvan som tar emot information.

Hos ett barn som inte blir accepterat för den hen är, utan snarare kritiserat för sina brister, är skam en vanlig konsekvens som också brukar följa med upp i vuxen ålder.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny