God självkänsla utåt

Individer med hög självkänsla verkar uppleva mer positiva känslor än personer med låg självkänsla. Personer med hög självkänsla är lyckligare och mindre deprimerade.

Vid misslyckanden och stress tycks personer med hög självkänsla återhämta sig från och hantera sådana situationer bättre än dem med låg självkänsla. Individer med låg självkänsla saknar lager av positiva känslor och är således mer sårbara.

Forskare har undersökt åldersskillnader i självkänsla över åtta decennier av livet. Studien visade att barn hade en uppblåst självkänsla som så småningom avtar, tonåringars självkänsla fortsatte att avta, vuxnas självkänsla ökade gradvis och nådde en topp i sena medelåldern, och äldres självkänsla avtog skarpt med en början runt 70-årsåldern.

Sociala medier utgör en perfekt plattform för att visa god självkänsla utåt. Man kan själv välja innehållet till exempel i Facebook, ladda upp bilder och beskriva sig själv på ett sätt som ger den ideala självbilden, noggrant välja ut vad syns utåt eller hur många personer man har i sin ”vänlista”.

Som du nu ser så finns det inget större samband mellan självkänsla och självpresentation på sociala medier. Ändå är det många som känt sig misslyckade och olyckliga när de stört sig på människors lyckliga liv på Facebook.

 Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny