Bära andras bördor

Många av oss går igenom livet tyngda av en börda som inte är vår egen att bära – en börda som vi kallar för osund skuld. Det är en känsla som kan gnaga på oss, trots att vi egentligen inte har någon konkret anledning att känna oss skyldiga. Denna typ av skuld uppkommer ofta när vi inte kan skilja mellan våra egna behov och andras förväntningar. Vi befinner oss i en gråzon där våra egna gränser suddas ut, och vi tar på oss ansvar för saker som egentligen inte ligger på våra axlar.

Det är lätt att fastna i mönstret att leva andras liv istället för vårt eget. Vi känner oss skyldiga för situationer och problem som vi inte ens har skapat. Det är som att vi bär en osynlig ryggsäck fylld med bördor som tillhör andra människor. Den osunda skulden handlar om att bära felaktiga bördor och att känna sig skyldig utan att ha gjort något som egentligen borde orsaka skam.

Det är en komplex känsla som kan vara svår att navigera. Vi kanske känner oss skyldiga för att vi inte lever upp till andras förväntningar, eller för att vi inte kan hjälpa till på det sätt som andra önskar. Ibland är det en känsla av otillräcklighet som driver oss att ta på oss mer än vad vi klarar av. Men det är viktigt att komma ihåg att vi inte är ansvariga för andras lycka eller välmående. Vi kan stödja och hjälpa till, men vi kan inte ta på oss hela världens börda.

Att lära sig att sätta gränser och respektera dem är avgörande för att frigöra oss från den osunda skulden. Genom att vara medvetna om våra egna gränser och respektera dem kan vi minska den osunda skulden och frigöra oss från dess tyngd.

Det är en resa som kräver mod och självinsikt, men den är värd att ta. För när vi väl lyckas befria oss från den osunda skulden öppnas dörrar till självacceptans och inre frid. Vi kan börja leva våra liv på våra egna villkor, utan att ständigt känna oss tyngda av bördor som inte är våra egna att bära.

Lisa Pousette, leg. psykoterapeut. Terapeutiska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Meny